Bilete av sauer innandørs
Foto: Werner Bakka

I-Mek

Møgedal Mek. Verkstad har lang erfaring og god kompetanse med sal, montering og service på innandørs mekanisering (I-mek). Dette gjeld alt frå foring, innredning og gjødsel i landbruket. Produkta som Møgedal Mek. Verkstad sel og monterer er mesteparten  norske produkt  frå t.d.leverandørar som Reime og TKS. Dei tilsette hjå Møgedal er også fleksible og kan montere I-mek over eit stort geografisk område. Møgedal er også ei godkjend sakkyndig verksemd som tilbyr kontroll og sertifisering av taljer og løfteutstyr i landbruk og industri.

Kontakt

Seljar og montør ved Møgedal Mekaniske Verkstad, Werner Bakka

Werner Bakka

Seljar/Montør