Vil du bli mekanikar i Suldal?

A-K Møgedal Mek. Verkstad as treng ny mekanikar - kanskje det er deg me leitar etter? Me lovar utfordrande oppgåver i eit godt fagleg og sosialt miljø

På verkstaden vår har me eigen servicebil, og me skrur på alt frå reidskaper, traktor, ATV, automower og snøscooter for å nemne noko.Me vil gjerne kome i kontakt med deg som har erfaring som landbruksmekanikar, men det er ikkje noko krav.  I vår bedrift brenn me for kundane, og ynskjer å yte god service til avtalt tid.

Du er:
Utdanna mekanikar - gjerne landbruksmekanikar
Sjølvgåande
Positiv
Glad i utfordringar

Me kan tilby:
Lønn etter avtale
Godt miljø
Sosiale arrangement
Fagleg utvikling

Ta gjerne kontakt med vekstadleiar Trond Bog: 40 55 15 45 eller dagleg 98 28 55 34

Arkiv »