Kåring av lam

Sjølv om Møgedalsmarknaden må utsetjast til 2022, blir det likevel kåring av lam laurdag 9. oktober.

Årets utgåve av Møgedalasmarknaden blir utsett til neste år, då håpar me at me kan invitere til god gamaldagas marknad med triveleg drøs, handel og mykje god mat

I år blir det derimot likevel kåring av lam laurdag 9.oktober, som tradisjonen tru blir arrangert av Suldal Sau og Geit - følg med på Facebook utover for meir informasjon om denne dagen.

I haustferieveka, veke 41, blir det også fleire gode arrangement og opplevingar både hjå oss på A-K Møgedal Mek. Verkstad as og hjå resten av handelsstanden på Sand i Suldal. Følg gjerne med utover for meir informasjon om kva som vil dukke opp desse dagane!

Velkommen til gode haustdagar hjå oss!

Arkiv »